Stadion

zpět

Sportovní stadion

 

Projekt: Ing. arch Ferdinand Potůček a arch. Karel Řepa

Realizace: Václav Ladislav Hořeňovský

Náklad: 1 850 000,- Kč

 

Otázkou vybudování sportovního stadionu se již před první světovou válkou zabývali členové pardubického Sportovního klubu a nechali zhotovit návrh stavby, situované do oblasti Olšinek. Po nucené válečné přestávce byla myšlenka oživena a byly zhotoveny další tři projekty, ale ani jeden z těchto návrhů nedospěl až k realizaci. Roku 1924 bylo založeno Družstvo pro zřízení sportovního stadionu, které se z původního kroužku členů S. K. Pardubice rychle rozrůstalo a záhy počet jeho členů, rekrutujících se ze všech vrstev obyvatelstva, překročil tisícovku. Jejich úsilí dostalo nový impuls v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o uspořádání Výstavy tělesné výchovy a sportu RČS v roce 1931 a potřeba výstavby stadionu se náhle stala velmi aktuální.

Městská rada pro stadion vybrala nové místo na břehu Labe v těsném sousedství budoucího výstaviště, zakoupila potřebné pozemky a předala je Družstvu. Stavební práce byly zahájeny 15. září 1930, s menší přestávkou pokračovaly i přes zimu, takže stavební firma Hořeňovský stihla předat stavbu v termínu a nový stadion mohl být slavnostně otevřen spolu s výstavou v neděli 31. května 1931 dětským dnem.

Hlavní brána stadionu se nacházela na jižní straně, od východu se dalo vstoupit tzv. maratonskou branou. Uvnitř stadionu bylo fotbalové hřiště o rozměrech 70x105 metrů, 400 metrů dlouhá a 7,2 metrů široká běžecká dráha, místa pro atletické disciplíny a volejbalové hřiště. Vše obepínala betonová cyklistická dráha, navržená arch. Schürmannem z Münsteru, projektovaná na rychlost až 120 km/h. Sportovnímu zápolení bylo možné přihlížet z hlavní západní tribuny pro 1 223 sedících diváků či z menší protilehlé pro 1 500 stojících, celková kapacita stadionu v době výstavy byla spočítána na 15 000 diváků.

Nový stadion, mimochodem první svého druhu v republice, byl připraven hostit sportovní a tělocvičné akce pořádané v rámci výstavy, ale k jeho úplnému dokončení mělo dojít až v následujících letech, v závislosti na finančních možnostech Družstva. V plánu byla stavba dalších tribun, zřízení dětského hřiště a tenisových kurtů a parková úprava volných ploch.

___________________________________________________________________________________________________________________________________


     

 

Pro náhled klikni na obrázek

   Výstavba sportovního stadionu

1930–1931

Soukromá sbírka

SOkA Pardubice, Sbírka fotografií

  

Pro náhled klikni na obrázek


Pozvánka na zahajovací výstavní slavnost na stadionu – Dětský den, pořádaný 31. května

1931

SOkA Pardubice, Sbírka soudobé dokumentace, č. 152/1931


Pro náhled klikni na obrázek


Podrobný program mezinárodních lehkoatletických závodů II. Masarykových her konaných 8. – 9. srpna

1931

SOkA Pardubice, Výstava tělovýchovy a sportu 1931, inv. č. 20
 

 

Pro náhled klikni na obrázek
Snímky ze sportovních a tělocvičných akcí konaných v rámci výstavy na sportovním stadionu

1931

Východočeské muzeum Pardubice

SOkA Pardubice, Sbírka fotografií

 

Pro náhled klikni na obrázekMedaile z atletických Masarykových her z pozůstalosti slávistického atleta a pozdějšího olympijského medailisty Františka Doudy

1931

Národní muzeum Praha, Oddělení tělesné výchovy a sportu
Pro náhled klikni na obrázek


Pohár ze žlutého kovu na mramorovém podstavci z Masarykových her konaných v rámci výstavy

1931

Národní muzeum Praha, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu

Copyright © Státní okresní archiv Pardubice