Státní okresní archiv v Pardubicích
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

OJEDINĚLÉ A ZAJÍMAVÉ AUTOGRAMY

Z NAŠICH SBÍREK NA LISTECH

A V KNIHÁCH

výběr ze sbírek
pardubických sběratelů Zdeňka Cinkana, Jana Coufala a Milana Halouska 
Slavnostní zahájení výstavy se koná  8. června 2005 v 16:00 hod.

otevřeno

od 8. 6. 2005 do 31. 8. 2005

pondělí 9.00-18.00 hodin
středa 9.00-18.00 hodin
pátek 9.00-15.00 hodin


                                              
          
Předem ohlášeným skupinám zájemců umožníme na požádání prohlídku i mimo uvedené termíny

  Výstava bude otevřena v suterénních prostorách Státního okresního archivu v Pardubicích, Bělobranské náměstí čp. 1